δράματα

Complete Acropolis Spot

H έναρξη της νεάς καμπάνιας για την επιστροφή των αγαλμάτων που εκλάπησαν από τον Λόρδο Έλγιν. Πρόκειται για μια νέα προσπάθεια που στόχο έχει την ενημέρωση , και τον επαναπατρισμό. Η προσπάθεια αυτή θα αρχίσει με βιντεο στο Youtube και θα περιλαμβάνει διάφορα επεισόδια. Η προσπάθεια αυτή δεν έχει κανένα κομματικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες καθώς και σε ξένους που έχουν πρόθεση να βοηθήσουν. Βοηθήστε μας να κατορθώσουμε την επιστροφή τους. Όποιος θέλει να ενταχθεί σε αυτήν την προσπάθεια ας επικοινωνήσει μαζί μας! Ξεκινάμε!!!!
The new campaign concerning the return of the statues that were stolen by Lord Elgin . This is a new effort aimed at informing , and repatriation .This effort will begin with videos on Youtube and will include several episodes . This effort has no relation to political parties and is addressed to all Greeks around the world and to foreigners who intend to help. Help us to manage their return . Anyone who wants to join this effort , feel free to contact us ! Let’s start.

Bring Them Back

http://www.bringthemback.org

Reunite Them! “BRING THEM BACK!”
Thousands of pieces of Greek antiquities are hosted in the British Museum. Our campaign does not ask for the return of those.
We ask for the return of the Parthenon sculptures in Greece and the Reunification of the Monument.
We, the users of the Internet obtain power and we are able to mobilize the international public opinion. Our goal can be achieved this way.
Do you believe this is fair? If yes, help this goal come true.
Say your own “BRING THEM BACK!”

Complete Acropolis two Poems, two Confessions

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s